Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

18-20 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA NEW YORK'TA DÜZENLENEN HABITAT-III KONFERANSI 1. HÜKÜMETLERARASI GAYRİRESMÎ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI.

30 Mayıs 2016
18-20 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA NEW YORK'TA DÜZENLENEN HABITAT-III KONFERANSI 1. HÜKÜMETLERARASI GAYRİRESMÎ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI.
18-20 MAYIS 2016 TARİHLERİ ARASINDA NEW YORK'TA DÜZENLENEN HABITAT-III KONFERANSI 1. HÜKÜMETLERARASI GAYRİRESMÎ İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILIM SAĞLANDI.

17-20 Ekim 2016'da Ekvator’un başkenti Kito’da gerçekleştirilecek olan "3. BM İnsan Yerleşimleri Konferansı"nın (Habitat-III) hazırlıkları kapsamında, politika kâğıtları ile tematik ve bölgesel toplantıların çıktıları temelinde oluşturulan “Yeni Kentsel Gündemin İlk Taslağı” 6 Mayıs 2016 tarihinde yayınlandı. Taslak üzerinde Hükümetlerin görüşlerinin alınabilmesi için 18-20 Mayıs, 8-10 Haziran ve 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 3 adet gayriresmî istişare toplantısı yapılması planlanmıştır. Taslağın son hali, 25-27 Temmuz 2016 tarihleri arasında Endonezya’nın Surabaya kentinde gerçekleştirilecek olan 3. Hazırlık Komitesi Toplantısında (PrepCom3) görüşülecek ve Habitat-III Konferansı’nda da “Yeni Kentsel Gündem” ilan edilecek.

Hükümetler arası gayriresmî istişarelerin ilki 18-20 Mayıs 2016 tarihinde New York’ta düzenlendi. Toplantı, Habitat-III Konferansı Genel Sekreteri Dr. Joan Clos’un da katıldığı istişareleri Habitat-III Hazırlık Komitesi Bürosu Eş-Başkanı Maryse Gautier ve Ekvator Daimi Temsilcisi idaresinde gerçekleştirildi. Toplantıda 3 gün boyunca düzenlenen 6 oturum ile ülkeler “Yeni Kentsel Gündemin İlk Taslağı”na ilişkin genel görüşlerin yanı sıra numaralandırılmış paragraflar üzerinden metin düzeltmelerini aktardı.
İstişarelerde;
  • *Belgenin insan odaklı, etkin kaynak kullanımını destekleyen, kapsayıcı, kamusal alanları öne çıkaran, çevresel etkileri gözeten, ayrıca kentsel yönetişim, farklı düzeylerde işbirliği, ulusal kentleşme stratejilerinin kurgulanması, stratejik ve bütüncül kentsel ve bölgesel planlamanın önemini vurgulayan yaklaşımının tüm ülkelerce iyi karşılandığı ve bu ilk taslağın istişareler için iyi bir altlık teşkil ettiği,
  •  
  • *Bununla beraber, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin evrensel ve bütüncül dilinin “Yeni Kentsel Gündem”de de benimsenmesi, belgenin dilinin daha sade, net, sonuç odaklı olması ve kavram karmaşasından kaçınılması, uluslararası literatürle uyumlu kavramların kullanması, herkese uygun tek bir yaklaşım yerine, her ülkenin hatta her şehrin farklılıkları ve farklı öncelikleri olduğu düşünülerek yere özel yaklaşımların desteklenmesi, hatta ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesinin benimsenmesi,
  •  
  • *2030 Gündemi, İklim Değişikliği Paris Antlaşması, Sendai Afet Risk Azaltma Çerçevesi, Addis Ababa Eylem Gündemi ile uyumlu bir “Yeni Kentsel Gündem” oluşturulması ancak diğer taraftan bu belgelerde yer alan taahhütlerin tekrarlanmaması, onun yerine bu taahhütlerle uyumlu, uygulamaya dönük bir kentsel gündem ortaya çıkması gerektiği
konuları ön plana çıkmıştır.
Toplantıya Ülkemiz adına Bakanlığımız Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nce katılım sağlanarak, Mekânsal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal KAYAPINAR tarafından konuşma yapıldı. Sayın KAYAPINAR konuşmasında ülkemizde katılımcı bir şekilde “Yeni Kentsel Gündem”e dair görüşün oluşturulması için görüşmelere devam edildiği, bununla beraber genel olarak belgenin istişareler için uygun bir ilk taslak olduğu, İklim Değişikliği Paris Antlaşması başta olmak üzere bazı konuların daha geniş yer bulması gerektiği hususlarına vurgu yapmıştır.
Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır