Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
1/25.000 Ölçekli Osmaniye-Toprakkale I. Alt Bölge Çevre Düzeni Planı

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca "I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli  Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Marjinal Tarım Arazilerine ilişkin Plan Hükmü, Mutlak Tarım Arazilerine ilişkin Plan Hükmü, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 20.01.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca "I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli  Çevre Düzeni Planı Revizyonu" (N36-c4 ve N36-d3 Plan Paftaları, Plan Hükümleri ve Plan Açıklama Raporu) 29.05.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36-d3 Plan PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 10.12.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36-d3 Plan PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.02.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36-d4 Plan PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 19.10.2020 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 07.05.2021 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı "I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36-d3 ve N36-d4 nolu Plan Paftaları, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 18.08.2021 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Organize Sanayi Bölgesi" amaçlı "I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36-d4 nolu Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 12.01.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

"Sanayi ve Depolama Alanı" amaçlı "I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (N36-d3 nolu Plan Paftası, Plan HükümleriPlan Değişikliği Açıklama Raporu) 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 06.09.2022 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.