Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
1/1000 Ölçekli Aksaray, Gençosman Köyü Köy Yerleşme Planı

1/1000 Ölçekli Gençosman Köyü Köy Yerleşme Planı

Aksaray Belediyesi mücavir alanı içerisinde kalan ve Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonunca Gençosman Köyünün gelişme alanı olarak seçilen alana dair 1/1000 Ölçekli Geçosman Köyü Köy Yerleşme Planı ilgili kurum/kuruluşlardan alınan uygun görüşler ve Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu’nun kararı dikkate alınarak 442 sayılı Köy Kanunu’nun Ek-14. Maddesi uyarınca 05.07.2019 tarihinde onaylanmıştır.

1/1000 Ölçekli Gençosman Köyü Köy Yerleşme Planı Raporu”nu indirmek için tıklayınız.