Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
1/1000 Ölçekli Çorum, Ovakarapınar Köyü Köy Yerleşme Planı

Çorum Belediyesi mücavir alanı içerisinde kalan ve Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonunca Ovakarapınar Köyünün gelişme alanı olarak seçilen alana dair 1/1000 Ölçekli Ovakarapınar Köyü Köy Yerleşme Planı ilgili kurum/kuruluşlardan alınan uygun görüşler ve Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu’nun kararı dikkate alınarak 442 sayılı Köy Kanunu’nun Ek-14. Maddesi uyarınca 01.03.2019 tarihinde onaylanmıştır.

1/1000 Ölçekli Ovakarapınar Köyü Köy Yerleşme Planı Raporu”nu indirmek için tıklayınız.