Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
1/1000 Ölçekli Çorum, Halılar Köyü Köy Yerleşme Planı

Çorum ili, Kargı ilçesi, Halılar Köyü, Kır Mevkii’nde, Halılar Köyünün gelişme alanı olarak seçilen alana dair 1/1000 Ölçekli Halılar Köyü Köy Yerleşme Planı ilgili kurum/kuruluşlardan alınan uygun görüşler doğrultusunda 442 sayılı Köy Kanunu’nun Ek-14. Maddesi uyarınca 13.03.2019 tarihinde onaylanmıştır.

1/1000 Ölçekli Halılar Köyü Köy Yerleşme Planı Raporu”nu indirmek için tıklayınız.