Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
1/1000 Ölçekli Çankırı, Süleymanlı Köyü Köy Yerleşme Planı

Çankırı Belediyesi mücavir alanı içerisinde kalan ve Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonunca Süleymanlı Köyünün gelişme alanı olarak seçilen alana dair 1/1000 Ölçekli Süleymanlı Köyü Köy Yerleşme Planı ilgili kurum/kuruluşlardan alınan uygun görüşler ve Köy Yerleşme Alanı Tespit Komisyonu’nun kararı dikkate alınarak 442 sayılı Köy Kanunu’nun Ek-14. Maddesi uyarınca 08.11.2022 tarihinde onaylanmıştır.

1/1000 Ölçekli Süleymanlı Köyü Köy Yerleşme Planı Raporu”nu indirmek için tıklayınız.