Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü

AVRUPA'NIN YENİ KENTSEL GÜNDEMİNE DOĞRU: GENEL MÜDÜRLER TOPLANTISI

23 Mayıs 2016
AVRUPA'NIN YENİ KENTSEL GÜNDEMİNE DOĞRU: GENEL MÜDÜRLER TOPLANTISI
AVRUPA'NIN YENİ KENTSEL GÜNDEMİNE DOĞRU: GENEL MÜDÜRLER TOPLANTISI
AVRUPA'NIN YENİ KENTSEL GÜNDEMİNE DOĞRU: GENEL MÜDÜRLER TOPLANTISI

Avrupa Birliği Şehircilikten Sorumlu Genel Müdürler toplantısı 12 Mayıs 2016 tarihinde Hollanda’nın Amsterdam kentinde düzenlenmiştir. Toplantıda Avrupa Kentsel Gündeminin resmî başlangıcı olarak tanımlanan Amsterdam Paktı, Bakanlar düzeyinde kabul edilecek düzeye getirilmesi için Şehircilikten sorumlu Genel Müdürlerin değerlendirmelerine sunulmuştur. Toplantıya 27 AB Üyesi, Avrupa Komisyonu, Bölgeler Komitesi, Avrupa Yatırım Bankası, İsviçre, Türkiye, Norveç ve diğer ilgili paydaşlar katılım sağlamıştır.

Hollanda Kraliyet temsilcisi Nicolas Beets’in açılışları ile başlayan görüşmeler Amsterdam Paktına üyeler tarafından yapılan değerlendirmeler ile devam etmiştir. Amsterdam Paktına yönelik olarak genel değerlendirmeler Habitat III ile paralelliğin kurulması, Bölgesel uyum çalışmaları ile ilişkisinin kurgulanması, kent-kır ilişkisinin önceliklendirilmesi, Avrupa Yatırım Bankasının rolünün netleştirilmesi ve Paktın bağlayıcı olmaması üzerinde yoğunlaşmıştır.

Toplantının devamında Uzmanlar toplantısında kurulan çalışma grupları sınır ötesi işbirlikleri için yenilikçi yönetişim yaklaşımı, yoksulluk ve konut sorunu, göçmen ve sığınmacılar ile ilgili kısa sunumlarını yapmıştır. Ayrıca dönem başkanlığının devredileceği Slovakya ve Malta önceliklerini sunmuşlardır.  Slovakya’nın önceliği konut ve Habitat III; Malta’nın ise enerji, göç ve denizel konular olarak duyurulmuştur. Amsterdam Paktına yönelik yapılan değerlendirmelerin ardından 30 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenecek Avrupa Birliği Şehircilikten sorumlu Gayri Resmi Bakanlar Toplantısında kabul edilecek metin üyelere en geç 18 Mayıs 2016 tarihine kadar değerlendirmelerin sunulmasına açık olacak şekilde gönderilmiştir.

Kasım 2015’den itibaren çalışmaları başlatılan Amsterdam Paktı 30 Mayıs 2016 tarihinde düzenlenecek Avrupa Birliği Şehircilikten sorumlu Gayri Resmi Bakanlar Toplantısında kabul edilecektir. “Amsterdam Paktı” adıyla duyurulacak olan AB Kentsel Gündemi, çok düzeyli ve çok katılımcılı bir yönetişim mekanizmasının önermekte ve katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Amsterdam Paktının amacı;  yeni fon ve yeni bürokrasi oluşturmadan, mevcut karar süreçlerini değiştirmeden, AB’nin ve üye devletlerin ulusal öncelikleri çerçevesinde yerindenlik ve oransallık ilkesinin amaçlarına bağlı kalarak AB’nin tüm potansiyelini ortaya çıkartmak, Kentsel ve Kırsal alanlardaki sosyo ekonomik farklılıkları azaltmak üzere daha etkin ve entegre bir yaklaşım kurmak, AB mevzuat düzenlemelerini daha kent dostu, etkin ve etkili olması için daha sistematik ve ilgili konularda çalışmak olarak tanımlanmıştır.

30 Mayıs 2016 tarihinde Amsterdam Paktı AB üyesi ülkelerin şehircilikten sorumlu Bakanlarının onayına sunulacaktır.

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır