Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Sık Sorulan Sorular
Plana Esas Jeolojik-jeoteknik veya mikrobölgeleme etüt raporlarına ilişkin Meslek Odası Onayı, Vizesi Ve Sicil Durum Belgesi İsteniyor mu?
Plana esas jeolojik-jeoteknik veya mikrobölgeleme etüt raporlarında mesleki oda onayı, vizesi ve sicil durum belgesi yerine yüklenici tarafından doldurularak imzalanacak Sicil Durum Taahhütnamesi istenmektedir.