Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı

 

Rezerv Yapı Alanına yönelik Bakanlığımıza verilen her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını yapma, yaptırma ve onaylama yetkileri uyarınca; İstanbul Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı ile ilgili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına yönelik veri toplama, araştırma, analiz, sentez ve planlama çalışmalarının (plan açıklama raporları ve plan hükümleri dahil) yürütülmesine ilişkin Bakanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Belediye iştiraki Boğaziçi Peyzaj İnşaat Müşavirlik AŞ ile 22/05/2015 tarihinde protokol imzalanmış olup, bu kapsamda Bakanlığımız, İBB ve BİMTAŞ tarafından planlama çalışmaları halen sürdürülmektedir.
 
“Yeni Şehir Projesi” ile İstanbul’un doğal, tarihi ve kültürel özellikleri gibi güçlü yönlerini öne çıkaracak, afetlere karşı duyarlı, dünya ölçeğinde yeni bir yerleşim bölgesi oluşturulması temel amaçtır. Bu amaca yönelik hazırlanacak tasarım projeleri ile, Yeni Şehrin kentsel yaşam kalitesinin artırılması, yaşanabilirliğinin yükseltilmesi ve Türk kenti kimliğinin çağdaş yorumlarının geliştirildiği örnek bir kentsel mekânlar oluşturmak;
 
Ayrıca,
-   Doğal değerleri koruyan,
-   Fiziki ve işlevsel bütünlüğü olan,
-   Afet odaklı,
-   Yakın yerleşmeleri göz önünde bulunduran,
-   Yaya ve toplu taşıma öncelikli,
-   Mimari anlamda kültürel çeşitliliği bulunan,
-   Çevre dostu ve doğal kaynakları koruyan,
-   Sosyal donatı alanları yeterli,
-   Enerji tasarruflu,
-   Sağlam altyapıya sahip,
-   Yaşanabilirliğe önem veren,
-   Depreme duyarlı bir şehir oluşturulması hedeflenmektedir.