Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) Uygulaması

          Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (YERBİS) uygulaması, 1 Mayıs 2018 tarihi itibari ile Genel Müdürlüğümüz kontrolünde 81 İl Müdürlüğümüz, Belediyeler ve Özel Sektör tarafından aktif olarak kullanılmaktadır.

          İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Raporu onay sürecine ilişkin tüm iş ve işlemler, kâğıt ortamının yanı sıra eş zamanlı olarak YERBİS uygulaması üzerinden de gerçekleştirilmektedir. Tüm veri, harita vb. girişler ile iş süreçlerinin tamamı CBS tabanlı bu sistem üzerinden yürütülmekte olup etüt raporlarına ait sayısal veriler ortak bir portal altında depolanmakta ve ilgili paydaş kurum/kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

          YERBİS uygulaması, 1150 adet firma, 2800 adet mühendis ve 850 adet kayıtlı kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılmaktadır.

          Ayrıca YERBİS uygulamasının geliştirilmesi ve Bakanlığımız arşivindeki onaylı İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik/Mikrobölgeleme Etüt Raporlarının sayısallaştırılması işleri kapsamında ise "Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi Güncelleme-Geliştirme ve Sayısallaştırma” projesi de yürütülmektedir.

         

 

         YERBİS sayfasına gitmek için tıklayınız.