Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
YER BİLİMLERİ KOLLEKSİYONUMUZ

Kolleksiyonumuz da ülkemizin farklı bölgelerinden alınan 200’ün üzerinde mineral, kaya, fosil ve jeolojik yapı örnekleri sergilenmektedir. Bu örneklerden 50 adetin üzerindeki örnekler minerallerden oluşmaktadır. Kaya örnekleri (magmatik, sedimanter, metamorfik) 100 adet civarındadır. Makro fosil örnekleri ise jeolojik devirlerde yaşamış canlı kalıntıları olup örnek sayısı 50 adetin üzerindedir.

Doğada farklı boyutlarda gördüğümüz bazı jeolojik yapılar (sedimanter yapı, kıvrım, fay ve fay kayası ve damar) el örneği boyutlarında olup bu yapıları temsil eden örnek sayısı 10 adetin üzerindedir.

Kolleksiyonumuzu oluşturan bu kıymetli örnekler Yer Bilimsel Etüt Dairesi Başkanlığımıza, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel IŞIK ve Yer Bilimsel Etüt Dairesi personeli Vildan YILDIRIM tarafından armağan edilmiştir.

 

Kolleksiyonumuzda yer alan mineral, kaya, fosil ve jeolojik yapı örneklerinin özelliklerini görmek için tıklayınız.