Yalova İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

Yalova İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği 08.04.2013 tarihinde onaylanmıştır.

Yalova İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği 29.04.2014 tarihli Bakan Olur'u ile onaylanmıştır.

“Yalova İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamı’nın 23/06/2015 tarihli Olur’u ile onaylanmıştır.Çevre Düzeni Planı Değişikliği

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca "Yalova İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" 26.08.2015 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. Çevre Düzeni Planı Değişikliği

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca "Yalova İli 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (G22C1 Paftası, G22D2 Paftası, Lejant, Plan Hükümleri, Plan Raporu) 26.10.2015 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca "Yalova İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (G22C1 Plan Paftası, G22C2 Plan Paftası, G22D4 Plan Paftası, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 20.01.2017 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca "Yalova İli 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (G22C1,G22C2 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Açıklama Raporu) 19.07.2017 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır.