VAN ÇEVREYOLU VE CİVARI İLAVE VE REVİZYON İMAR PLANI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
15 Eylül 2017

2016/9301 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında 3 yıl süreyle Bakanlığımızın yetkili kılındığı Van İli sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 6000 hektar alanı kapsayan Van Çevreyolu ve Civarı İlave ve Revizyon İmar Planı çalışmaları kapsamında 12/09/2017 tarihinde değerlendirme toplantısı yapılmıştır.