Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi

 

06.05.2013 tarihinde onaylanan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına ait Değişiklik 03.12.2013 tarihinde Bakanlık Makamı'nın 18761 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği Bakanlık Makamı'nın 21.07.2014 tarih ve 11965 sayılı Olur'u ile onaylanmıştır. L31-B Paftası ve Yapılcan Köyü Raporuna ulaşmak için üzerine tıklayınız.