Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Şırnak İli, Silopi İlçesi, Karşıyaka Mahallesi Künzür Mevkii' nde Yer Alan 302 Ada 4,5, 21 Ve 25 No'lu Parsellerin Yer Aldığı Yaklaşık 28.1 ha'lık Alana İlişkin Hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

Şırnak İli, Silopi İlçesi, Karşıyaka Mahallesi Künzür Mevkii’ nde yer alan ve mülkiyeti İller Bankası A.Ş.’ ne ait olan 302 ada 4,5, 21 ve 25 no’lu parsellerin yer aldığı yaklaşık 28.1 ha’lık alana ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi 15.12.2016 tarih ve 64 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu kararı ile uygun bulunmuştur.