Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Şırnak İli, İdil İlçesi Sınırları İçerisinde Kalan 336,1 Ha'lık Riskli Alanın Yaklaşık 57 Ha'lık Kısmına İlişkin Kentsel Tasarım Projesi

Şırnak İli, İdil ilçesi  sınırları içerisinde yer alan 336,1 ha lık Riskli alanın yaklaşık 57 ha’lık kısmını içeren alana ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi  17.01.2017 tarih  ve 68 sayılı  Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.