Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Şırnak İli, Cizre İlçesi, Cudi Mahallesinin yaklaşık 7 ha'lık kısmını içeren 1. Etap Uygulama Bölgesine ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” ve 5233 sayılı “Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması” hakkında Kanun kapsamında Bakanlar Kurulu’nca 30/05/2016 tarih ve 2016/8860 sayılı kararname ile “ Riskli Alan” ilan edilen 483,13 ha’lık Şırnak İli, Cizre İlçesi, Kuştepe, Cudi, Sur, Dağ kapı, Kale, Şah, Yafes, Alibey ve Nur Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Cudi Mahallesinin yaklaşık 7 ha’lık kısmını içeren 1. Etap Uygulama Bölgesine ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notlarına, 72/16.03.2017 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun olduğuna karar verildi.