Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Samsun İli Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi

Samsun İli Canik İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Kentsel Tasarım Projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notları uyarınca,  24.08.2017 tarih ve 78 no.lu Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.