Samsun - Çorum - Tokat Planlama Bölgesi

*Lütfen görmek istediğiniz planın pafta numarasını tıklayınız. İndirmek için pafta numarasının adı üzerinde farenizin sağ tuşunu tıklayıp, "Bağlantıyı farklı kaydet..." i seçiniz.

TC Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 20.07.2007 tarihinde onaylanan ve askı sonrasında 26.02.2008 tarihinde kesinleştirilen Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 1.5.17.7, 1.5.17.9, 1.5.17.12, 1.5.17.13, 1.5.17.14, 1.5.29.3 ve 1.5.29.4 nolu Plan Hükümlerinde Bakanlığımızca uygun görülen değişiklikler 11.11.2008 tarihli ve 27051 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik, 4856 sayılı Kanunun 2(h) ve 10(c) maddeleri ile 2872 sayılı Kanunun 9(b) maddesi uyarınca 24.06.2011 tarihinde onandı.

 

Samsun-Çorum-Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 16.09.2013 tarihinde onaylanmıştır. Plan notu değişikliği ile sağlık turizmi kapasitesinin desteklenmesi amacıyla ve özel kanunlarla planlama yetkisi verilen alanlarda ilgili kurumlarca yürütülecek planlama çalışmalarında Çevre Düzeni Planında değişiklik yapılmasına gerek olmaksızın sürecin yürütülmesi hususunda düzenleme yapılmıştır.

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, askı sürecindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında 16/02/2015 tarih ve 2895 sayı ile Bakanlık Makamı'nca onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Açıklama Raporu, Plan Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 26.12.2016 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (G33 ve H33 Plan Paftaları, Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 16.02.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 15.05.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği - I. İtiraz değerlendirme (Plan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 01.11.2017 tarihinde onaylanmıştır. 

Samsun Çorum Tokat Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H36 Plan Paftası, LejantPlan HükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı'nın Olur'u ile 01.11.2017 tarihinde onaylanmıştır.