PLAN GÖSTERİMLERİ

PLAN GÖSTERİMLERİ

 

* 14/06/2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği  eki Ek-1 Gösterimler:

EK-1a Ortak Gösterimler

EK-1b Mekansal Strateji Planlar Gösterimleri

EK-1c Çevre Düzeni Planı Gösterimleri

EK-1ç Nazım İmar Planı Gösterimleri

EK-1d Uygulama İmar Planı Gösterimleri

EK-1e Detay Kataloğu

 

*Farklı Nüfus Gruplarında Asgari Sosyal ve Teknik Altyapı Alanlarına İlişkin Standartlar ve Asgari Alan Büyüklükleri Tablosu

EK-2 Tablo

 

* 06/01/2015 tarihli ve 661 sayılı Olur ile uygun görülen; İlave Gösterimler ve İlave Detay Katoloğu

Ilave Gosterimler

Ilave Detay Katalogu

 

* 14/08/2018 tarihli ve 143905 sayılı Olur ile uygun görülen; İlave Gösterimler ve İlave Detay Katoloğu

İlave Gösterimler - Kısa

İlave Gösterimler Kataloğu