OSMANİYE İLİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU İLE I. ALT BÖLGE OSMANİYE-TOPRAKKALE 1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU ÇALIŞMALARI TOPLANTISI YAPILDI.
Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ile I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu Çalışmaları Toplantısı
10 Mayıs 2018

Osmaniye Belediye Başkanlığı tarafından Osmaniye Merkez İlçe sınırları dahilinde hazırlatılan Osmaniye İli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu ile I. Alt Bölge Osmaniye-Toprakkale 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu çalışmaları kapsamında 09.05.2018 tarihinde Genel Müdürlüğümüz Toplantı Salonu'nda bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıda bahse konu 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı revizyonlarının gerekçeleri, revizyon çalışması kapsamında yürütülen çalışmalar ve önerilen arazi kullanım kararları üzerinde görüş alışverişinde bulunulmuştur.