Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.maddesi uyarınca “Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (M36 Plan PaftasıPlan Değişikliği Raporu) 22.12.2016 tarihinde Bakanlığımızca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği" (PlanHükümleriPlan Değişikliği Gerekçe Raporu) 20.01.2017 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 7.maddesi uyarınca "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu" (N36 Plan Paftası, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu) 29.05.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

29.05.2018 tarihinde onaylanmış olan "Osmaniye İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonu" (Plan Hükümleri) askı sürecindeki itirazların değerlendirilmesi sonrasında 1. No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 09.08.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.