MİSYON-VİZYON

MİSYON

Ülke genelinde sürdürülebilir mekânsal gelişmeyi sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, yerel şartları ve ihtiyaçları da gözeten ve katılımcı bir anlayışla kentsel ve kırsal alanların imarına ilişkin usul ve esasları belirlemek, standart koymak, yerel yönetimlere yol göstermek, kanunlarla verilen yetkiler çerçevesinde planlar yapmak ve bunların uygulanmasını sağlamaktır.

VİZYON

Uzman personeli ve yüksek kurumsal kapasiteyle, üst mekânsal politika, strateji belgelerini ve planları hazırlayan, hedef yönelimli ve proje temelli çalışmalarıyla planlama ve yapılaşma alanında etkin ve hızlı çözümler üreten ve bunların uygulanmasını sağlayan, yerel kalkınmayı ve kentsel dönüşümü destekleyen, yerel yönetimlere rehberlik eden, finansman sağlayan ve denetleyen, imar konusunda çerçeve mevzuatı hazırlayan, bu alanda hizmet sunan tüm kamu ve özel taraf ve aktörlerin çalışmalarını düzenleyen bir kurum olmaktadır.