Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi

Kütahya İli, Pazarlar İlçesi, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi 28.02.2018 tarih  ve 84 sayılı  Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.