Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi  14.09.2018 tarih  ve 97 sayılı  Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.