Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (Plan Hükümleri), 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca, 24/04/2015 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (Plan Değişikliği Plan Hükümleri, Plan Değişikliği Açıklama Raporu, E19C4 Paftası) , 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2(ç) ve 7(k) maddeleri uyarınca, 27.10.2016 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır. 

Kırklareli İli 1/25 000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (F19a4 PaftasıPlan Değişikliği Açıklama Raporu ) , 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 02.02.2018 tarihinde Bakanlık Makamınca onaylanmıştır.