Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İzmir ili, Konak İlçesi, Kuruçay ve Umurbey Mahalleleri Kentsel Tasarım Projesi

İzmir ili, Konak İlçesi, Kuruçay  ve  Umurbey  Mahalleleri  Kentsel Tasarım Projesi  03.08.2018 tarih  ve 93 sayılı  Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.