Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İzmir İli, Karabağlar İlçesi Riskli Alanına İlişkin Kentsel Tasarım Projesi

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, ,11334/1, 11336/1 ve 11339/1 parsellerde yer alan Kentsel Tasarım Projesi 30.01.2017 tarihli ve 69 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.