Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İzmir ili, Karabağlar İlçesi 11327 ada 1 ve 2 nolu Parsellere İlişkin Kentsel Tasarım Projesi

İzmir ili, Karabağlar İlçesi  11327 ada 1 ve 2 nolu Parsellere İlişkin  Kentsel Tasarım Projesi 07.02.2018 tarih  ve 83 sayılı  Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.