Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İzmir İli, Karabağlar İlçesi, 11322/1, 11340/1, 11341/1, 11344/1 ve 3, 11345/3, 11346/2 parsellere ilişkin Kentsel Tasarım Projesi

İzmir İli, Karabağlar İlçesi,  11322/1, 11340/1,  11341/1, 11344/1 ve 3, 11345/3,  11346/2 parsellere ilişkin Kentsel Tasarım Projesinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notları uyarınca,  26.09.2017 tarih ve 80 no.lu Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile uygun olduğuna karar verilmiştir.