Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Kentsel Tasarım Projesi

İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Kentsel Tasarım Projesinin  1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 15.01.2016 tarih ve 52 no.lu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.