Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Park-2 Parseline Ait Mimari Ön Proje

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesine ilişkin hazırlanan Park-2 parseline ait Mimari Ön Proje 30.01.2017 tarih ve 70 no.lu Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.