Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi
644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu’nun görev ve yetkilerine istinaden İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Kazlıçeşme Mahallesi 774 ada 69-70-71-73 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile plan notları uyarınca incelenen Kentsel Tasarım Projesi  65/21.12.2016 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun görülmüştür. Bu çerçevede aynı alana ilişkin Estetik Kurulun 52/15.01.2016 sayılı kararı ve karar eki Kentsel Tasarım Projesi ilga edilmiştir.