Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli, Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesine Yönelik Hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi (ÖPA )

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Özel Proje Alanına yönelik hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 04.08.2015 tarih ve 45 nolu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.