İstanbul İli, Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesine Yönelik Hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Riskli yapılara yönelik hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 26.10.2015 tarihli 48 no.lu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.