Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli, Şişli ilçesi, Kaptanpaşa Mahallesine Yönelik Hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

İstanbul İli, Şişli İlçesi, Kaptanpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Riskli yapılara yönelik hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 26.10.2015 tarihli 48 no.lu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.