Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli Maltepe İlçesi Küçükyalı Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi

 İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi 16771 ada 1 parsel, 16772 ada 1 parsel ve 16773 ada 2 parsele ilişkin Kentsel Tasarım Projesinin 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 28/10/2016 tarihli ve 60 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararında  belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.