Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Kanarya Mahallesi Kentsel Tasarım Projesi  14.09.2018 tarih  ve 96 sayılı  Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararı ile uygun bulunmuştur.