İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Küçükçekmece ve Meydanı'na yönelik olarak hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Küçükçekmece ve Meydanı’na yönelik olarak hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 22.04.2016 tarih ve 53 no.lu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.