Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 186 Pafta, 568 Ada, 21 Parsel sınırları içerisinde bulunan alan ile ilgili hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 186 Pafta, 568 Ada, 21 Parsel sınırları içerisinde yer alan riskli yapıya yönelik hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 17.11.2015 tarih ve 49 nolu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.