İstanbul İli Esenler İlçesi Tuna Mahallesine Yönelik Hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

İstanbul İli, Esenler İlçesi, Tuna Mahallesi sınırları içerisinde bulunan riskli alana ilişkin hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 22.07.2015 tarih ve 42 no.lu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.