İstanbul İli Bağcılar İlçesi Evren Mahallesi (THY Sitesi)

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesinde (Thy Sitesi) yer alan Riskli Alana ilişkin Kentsel Tasarım Projesinin  1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 01.11.2016 tarihli ve 61 Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararında  belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.