Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli Bağcılar İlçesi Evren Mahallesi (THY Sitesi)

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Evren Mahallesinde (Thy Sitesi) yer alan Riskli Alana ilişkin Kentsel Tasarım Projesinin  1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 01.11.2016 tarihli ve 61 Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu Kararında  belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.