Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, Albayraklar Sitesi Kentsel Tasarım Projesi

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Demirkapı Mahallesi, Albayraklar Sitesi Kentsel Tasarım Projesi’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notlarına, 56/29.07.2016 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu kararı ile uygun olduğuna karar verildi.