İstanbul ili, Bağcılar İlçesi, Bağcılar Meydan Kentsel Dönüşüm Alanına yönelik hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

İstanbul İli, Bağcılar İlçesi, Çınar, İnönü, Sancaktepe, Yavuzselim ve Merkez Mahalleleri Riskli Alana (Bağcılar Meydan Kentsel Dönüşüm Alanı)  yönelik hazırlanan Kentsel Tasarım Projesinin, 1/5000 Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve ilgili plan notları uyarınca, 26.11.2015 tarih ve 51 nolu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.