Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

2015 yılı içerisinde revizyon çalışmaları yürütülen İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 08.10.2015 tarihinde onaylanmıştır.

İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Değişikliği (3 numaralı, 4 numaralı, 5 numaralı, 6 numaralı, 7 numaralı, 8 numaralı Plan Paftaları, Plan Hükümleri, Plan Açıklama Raporu ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 31.03.2021 tarihinde onaylanmıştır. 

İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı Değişikliği (1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı, 4 numaralı, 5 numaralı, 6 numaralı, 7 numaralı, 8 numaralı Plan Paftaları, Lejand Paftası ve Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 102. maddesi uyarınca 24.05.2022 tarihinde onaylanmıştır. 

Plan Açıklama Raporu

Plan Hükümleri

PAFTALAR

1-Kazanlı Planlama Bölgesi

2-Karataş Planlama Bölgesi

3- Yumurtalık Planlama Bölgesi

4- Ceyhan Yumurtalık Planlama Bölgesi

5- Dörtyol Erzin Planlama Bölgesi

6- İskenderun Planlama Bölgesi

7- Arsuz Planlama Bölgesi

8- Samandağ Planlama Bölgesi

9- LEJAND