Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı

2015 yılı içerisinde revizyon çalışmaları yürütülen İskenderun Körfezi (Adana-Mersin-Hatay) Bütünleşik Kıyı Alanları Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca 08.10.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Plan Açıklama Raporu

Plan Hükümleri

PAFTALAR

1-Kazanlı Planlama Bölgesi

2-Karataş Planlama Bölgesi

3- Yumurtalık Planlama Bölgesi

4- Ceyhan Yumurtalık Planlama Bölgesi

5- Dörtyol Erzin Planlama Bölgesi

6- İskenderun Planlama Bölgesi

7- Arsuz Planlama Bölgesi

8- Samandağ Planlama Bölgesi

9- LEJAND