Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu

            “İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu” 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planlarına altlık olarak kullanılmaktadır. Bu etüt raporu 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı Genelgemizin atıfta bulunduğu 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelge eki Format -4’e uygun olarak hazırlanmakta/hazırlatılmakta olup onay işlemleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

            “İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu”nun “İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu”ndan farkı; jeolojik (litolojik) özelliklere göre bir sistematik içerisinde karelaj yönteminin uygulanması, teknik çalışmaların daha kapsamlı bir şekilde yürütülmesi ve çıktı haritalarının farklı olmasıdır.

            “İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu” ile “Yerleşime Uygunluk, Mühendislik Jeolojisi ve Eğim Haritaları ile Yeraltısuyu, Sismotektonik, Yerel Zemin Sınıfları, Vs30 Kayma Dalgası Hızı, Zemin Hakim Titreşim Periyodu, Zemin Büyütmesi, Sıvılaşma İndeksi, Kütle Tehlikesi, Su Baskını Tehlikesi ve Çığ Tehlikesi Haritaları” üretilmektedir.

            2011 - 2022 (Ağustos Ayı) yılına kadar Genel Müdürlüğümüzce 222 adet “İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu” onaylanmıştır.

Detaylar için bakınız;

 

28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı Genelge ve 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelge