Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu

            “İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planlarına altlık olarak kullanılmaktadır. Bu etüt raporu 28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı Genelgemizin atıfta bulunduğu 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelge eki Format -3’e uygun olarak hazırlanmakta/hazırlatılmakta olup onay işlemleri Genel Müdürlüğümüz ve İl Müdürlüklerimizce yürütülmektedir.

            “İmar Planına Esas Mikrobölgeleme Etüt Raporu” ile “Yerleşime Uygunluk, Mühendislik Jeolojisi ve Eğim Haritaları üretilmektedir.

            2011 - 2022 (Ağustos Ayı) yılına kadar Genel Müdürlüğümüzce 4896 adet ve İl Müdürlüklerimizce 24504 adet “İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu” onaylanmıştır.

Detaylar için bakınız;

 

28.09.2011 tarih ve 102732 sayılı Genelge ve 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelge