Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Gümüşhane İli Kelkit İlçesi Küçükcami Mahallesinde yer alan Riskli Alana dair hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Küçükcami Mahallesinde yer alan Riskli Alana dair hazırlanan  Kentsel Tasarım Projesi’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notlarına, 62/02.12.2016 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu kararı ile uygun olduğuna karar verildi.