Gümüşhane İli Kelkit İlçesi Küçükcami Mahallesinde yer alan Riskli Alana dair hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi

Gümüşhane İli, Kelkit İlçesi, Küçükcami Mahallesinde yer alan Riskli Alana dair hazırlanan  Kentsel Tasarım Projesi’nin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notlarına, 62/02.12.2016 sayılı Kentsel Tasarım Değerlendirme Komisyonu kararı ile uygun olduğuna karar verildi.