GAP ve KOP İLLERİ ÖRNEK İMAR UYGULAMALARI PROJESİ BAŞLADI
22 Şubat 2017

GAP ve KOP eylem planı kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “GAP  ve KOP İlleri Örnek İmar Uygulamaları Projesi” Konya İli Meram İlçesi, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesi ve Karaman İli Ermenek İlçesinde yapılan açılış toplantıları ile proje çalışmaları başlatılmıştır.

Hazırlanan teknik şartnameler doğrultusunda bölge halkını bilinçlendirmek için hazırlanan proje tanıtım broşürlerinin dağıtımı 3 ayrı ilde de tamamlanmıştır.