Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca 27.08.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlık Makamı’nın Olur’u ile 12.11.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (Plan Değişikliği Gerekçe Raporu, Plan Değişikliği Açıklama Raporu, Plan Değişikliği Plan Hükümleri) Bakanlık Makamı'nın 24.10.2016 tarihli Oluru ile onaylanmıştır.

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H45 Plan Paftası,Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) Bakanlık Makamı'nın 09.01.2017 tarihli Oluru ile onaylanmıştır.

Erzurum-Erzincan-Bayburt Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği (H48 Plan Paftası,Plan Değişikliği Gerekçe Raporu) Bakanlık Makamı'nın 07.06.2017 tarihli Olur'u ile onaylanmıştır.

G43 H41 I40 Lejand
G44 H42 I41 Plan Açıklama Raporu
G45 H43 I42 Plan Hükümleri
G46 H44 I43
G47 H45 I44
G48 H46 I45
G49 H47 I46
H48   I47
H49 I48
I49
J40
J41
J42
J43
J45
J46
J47
J48