Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü
Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü
Erzincan İli, Merkez İlçesi, Demirkent Beldesinde yer alan Riskli Alana yönelik hazırlanan Kentsel Tasarım Projesi
Erzincan İli, Merkez İlçesi, Demirkent Beldesinde yer alan Riskli Alana yönelik 31/28.01.2015 tarihli Estetik Kurul Kararı ile uygun görülerek 10.02.2015 tarih ve 2953 sayılı Genel Müdürlük Makamı Olur’u ile onaylanan Kentsel Tasarım Projesi revize edilerek değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilmiştir. Anılan projenin; 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ve plan notlarına, 17.11.2015 tarih ve 50 no.lu Estetik Kurul Kararında belirtilen hususlara uyulmak kaydı ile, uygun olduğuna karar verilmiştir.